#
Miếu Nổi Sài Gòn

Miếu Nổi – địa chỉ tạ lễ, cầu duyên cuối năm của người Sài Gòn

Miếu nằm giữa sông nên nếu muốn lễ, bạn phải đi đò mới lên được miếu.