#
Du Mục

Kiểu sống “du mục” thời kỹ thuật số: Laptop trong tay, bốn bể là nhà

Loại hình startup này đã góp phần định hình phong cách sống và làm việc của cả một thế hệ.