#
Địa Điểm Vui Chơi Huế

Địa điểm vui chơi ở Huế đang sốt cộng đồng mạng tuần qua.

Nói đến Huế là nói đến Lịch Sử của Triều Đại Nhà Nguyễn, Ẩm thực, du lịch...Huế có rất nhiều địa điểm hấp dẫn mang tính biểu tượng như Sông Hường, Cầu Tràng Tiền, Núi Ngự Bình, Phu Văn Lâu...