#


Vườn Quốc gia U Minh Thượng

Vườn Quốc gia U Minh Thượng
Vườn Quốc gia U Minh Thượng
Vườn Quốc gia U Minh Thượng
Vườn Quốc gia U Minh Thượng
Vườn Quốc gia U Minh Thượng
Vườn Quốc gia U Minh Thượng
Vườn Quốc gia U Minh Thượng
Vườn Quốc gia U Minh Thượng
Vườn Quốc gia U Minh Thượng
Vườn Quốc gia U Minh Thượng thuộc địa phận huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang, cách thành phố Rạch Giá khoảng 50km về phía nam. Đây là Vườn Quốc gia với giá trị độc nhất về kiểu rừng úng phèn của Việt Nam và thế giới.
  • Thích
  • ·
  • Trả lời
  • ·
  • Trả lời
  • {{comment.comment_time}}
Edit

View more comment

  • ·
  • Trả lời
  • {{comment_children.comment_time}}