#


Thắng cảnh Thạch Động

Thắng cảnh Thạch Động
Thắng cảnh Thạch Động
Thắng cảnh Thạch Động
Thắng cảnh Thạch Động
Thắng cảnh Thạch Động
Thắng cảnh Thạch Động
Thắng cảnh Thạch Động
Thắng cảnh Thạch Động
Nằm kề quốc lộ 17, cách thị xã Hà Tiên 3km. Thạch Động là một tảng đá xanh khổng lồ cao 80m hình mũ lông của kỵ mã ngự lâm quân mọc trơ trọi giữa một vùng toàn đất. Thạch Động còn được gọi là Thạch Động Thôn Vân (động đá nuốt mây) vì động ở độ cao 50m. Vào lúc sáng tinh mơ những tảng mây trắng xốp nhẹ như bông là là bay qua đỉnh động rồi bị cản. Mây dừng lại rồi từ từ tỏa quanh cửa động gây ấn tượng như miệng động đang nuốt mây.
  • Thích
  • ·
  • Trả lời
  • ·
  • Trả lời
  • {{comment.comment_time}}
Edit

View more comment

  • ·
  • Trả lời
  • {{comment_children.comment_time}}