#


Nhà thờ Tam Tòa

Nhà thờ Tam Tòa
Nhà thờ Tam Tòa
Nhà thờ Tam Tòa
Nhà thờ Tam Tòa
Nhà thờ Tam Tòa
Nhà thờ Tam Tòa
Nhà thờ Tam Tòa
Nhà thờ Tam Tòa
Nhà thờ Tam Tòa
Nhà thờ Tam Tòa là một nhà thờ Công giáo toạ lạc đường Nguyễn Du, phường Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình. Nhà thờ đã được xây dựng từ năm 1886. Trong Chiến tranh Việt Nam, nhà thờ Tam Toà bị không lực Hoa Kỳ đánh phá tới 48 lần. "Khuôn viên nhà thờ Tam Tòa cũ hiện là chứng tích tội ác chiến tranh. “
  • Thích
  • ·
  • Trả lời
  • ·
  • Trả lời
  • {{comment.comment_time}}
Edit

View more comment

  • ·
  • Trả lời
  • {{comment_children.comment_time}}