#


Hòn Phụ Tử

Hòn Phụ Tử
Hòn Phụ Tử
Hòn Phụ Tử
Hòn Phụ Tử
Hòn Phụ Tử
Hòn Phụ Tử
Hòn Phụ Tử
Hòn Phụ Tử
Hòn Phụ Tử
Hòn Phụ Tử
Hòn Phụ Tử
Hòn Phụ Tử Hà Tiên khá độc đáo với trụ đá cao vài chục mét nằm nghiêng trên biển nước. Từng có hai hòn đá như hai cha con đang quấn quýt bên nhau và nối với nhau bằng một bệ đá cao hơn mực nước biển khoảng 5m, hai bên Hòn Phụ Tử còn có đảo nhỏ có hình dạng như thỏ như rùa. Chung quanh chân Hòn Phụ Tử nước biển rất trong và sóng nhẹ, vỗ đều ngày đêm như tiếng ru lòng đầy thâm tình quyến luyến.
  • Thích
  • ·
  • Trả lời
  • ·
  • Trả lời
  • {{comment.comment_time}}
Edit

View more comment

  • ·
  • Trả lời
  • {{comment_children.comment_time}}