#


Hồ Dương Đông

Hồ Dương Đông
Hồ Dương Đông
Hồ Dương Đông
Hồ Dương Đông
Hồ Dương Đông
Hồ Dương Đông
Hồ Dương Đông
Hồ Dương Đông
Hồ Dương Đông
Hồ Dương Đông
Dương Đông là hồ lớn nhất của đảo Phú Quốc, bắt nguồn từ dãy núi Ông Thầy (trong dãy Hàm Ninh) từ phía Đông chảy quanh co khoảng 15km đổ ra phía Tây tại Cửa Dương bên cạnh Dinh Cậu. Phía cửa sông có một cồn cát khá lớn án ngữ. Lòng sông rộng, hai bên bờ lau sậy và cỏ dại um tùm, đôi chỗ dôi ra vài hàng tràm nước loà xoà rủ bóng xuống lòng sông làm cho cảnh vật ở đây vừa hoang dã, vừa thơ mộng vô cùng.
  • Thích
  • ·
  • Trả lời
  • ·
  • Trả lời
  • {{comment.comment_time}}
Edit

View more comment

  • ·
  • Trả lời
  • {{comment_children.comment_time}}