#


Hang Va

Hang Va
Hang Va
Hang Va
Hang Va
Hang Va
Hang Va
Hang Va
Hang Va
Hang Va
Hang Va nằm trong vùng lõi Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng (huyện Bố Trạch, Quảng Bình). "Hang Va là nơi đặc biệt, khác biệt nhất trên thế giới, bởi trong hang có hệ thống thạch nhũ với khoảng 1.000 khối kích thước rất đồng đều. Thạch nhũ trông giống như mọc từ dưới đất lên. Những thạch nhũ này rất quý giá, rất dễ vỡ và gần như không hề có trên thế giới"
  • Thích
  • ·
  • Trả lời
  • ·
  • Trả lời
  • {{comment.comment_time}}
Edit

View more comment

  • ·
  • Trả lời
  • {{comment_children.comment_time}}