#


Đền Tiên La

Đền Tiên La
Đền Tiên La
Đền Tiên La
Đền Tiên La
Đền Tiên La
Đền Tiên La
Đền Tiên La
Đền Tiên La
Đền Tiên La thờ Bát Nàn Tướng Quân, một nữ tướng của Hai Bà Trưng có công đánh đuổi giặc phương Bắc. Đền có quy mô lớn và kiến trúc đẹp, bao gồm nhiều công trình như hệ thống cổng đền, tòa tiền tế, tòa trung tế, thượng điện... Tòa điện bái đường và thượng điện của đền được kiến trúc bằng vật liệu gỗ tứ thiết, nội thất được chạm trổ long - lân - quy - phượng, đan xen với thông - trúc - cúc - mai đẹp mắt. Lễ hội đền Tiên La từ ngày 10 đến 20 tháng 3 âm lịch, diễn ra sôi nổi và đông đảo.
  • Thích
  • ·
  • Trả lời
  • ·
  • Trả lời
  • {{comment.comment_time}}
Edit

View more comment

  • ·
  • Trả lời
  • {{comment_children.comment_time}}