#


Cửa biển Tư Hiền

Cửa biển Tư Hiền
Cửa biển Tư Hiền
Cửa biển Tư Hiền
Cửa biển Tư Hiền
Cửa biển Tư Hiền
Cửa biển Tư Hiền
Cửa biển Tư Hiền
Cửa biển Tư Hiền
Cửa biển Tư Hiền
Cửa biển Tư Hiền
Cửa biển Tư Hiền
Cửa Tư Hiền, tục gọi là cửa Ông hay cửa Biện là cửa biển thông đầm Cầu Hai với Biển Đông. Đây là một trong hai cửa biển chính của hệ đầm phá Tam Giang-Cầu Hai. Phía đông-nam cửa Tư Hiền có mũi Chân Mây từ Hải Vân Sơn lao xuống như một cái mỏ hàn đẩy nước ra ngoài biển. Nước tức, xoáy lại làm vụng sâu. Hàng ngàn năm với hàng ngàn mùa lũ nước chở đất cát về lấp dần một phần vịnh Cầu Hai để con người đến lập làng.
  • Thích
  • ·
  • Trả lời
  • ·
  • Trả lời
  • {{comment.comment_time}}
Edit

View more comment

  • ·
  • Trả lời
  • {{comment_children.comment_time}}