#

Từng chặng đường dài mà ta qua. Giờ ngồi một mình lại thấy nhớ

  • Thích
  • ·
  • Trả lời
  • ·
  • Trả lời
  • {{comment.comment_time}}
Edit

View more comment

  • ·
  • Trả lời
  • {{comment_children.comment_time}}