#

Review lại mấy đoạn code chương trình của bộ não và database lưu giữ trong bộ não. Làm sao để scale bộ não

Muốn có một ngôi nhà trên núi, Sáng dậy hít hà không khí trong lành và Ngắm mây bay phây phai thật thú vị và thi vị vãi lúa haha
  • Thích
  • ·
  • Trả lời
  • ·
  • Trả lời
  • {{comment.comment_time}}
Edit

View more comment

  • ·
  • Trả lời
  • {{comment_children.comment_time}}