#

Nhớ miền cát trắng mũi né quá 😂😂

Thôi nhé em tình trôi vào dĩ vãng .
Anh vẫn đi về nơi miền cát trắng mình anh ...
  • Thích
  • ·
  • Trả lời
  • ·
  • Trả lời
  • {{comment.comment_time}}
Edit

View more comment

  • ·
  • Trả lời
  • {{comment_children.comment_time}}