#

Mây mù giăng lối… Làn sương khói phôi phai đưa bước ai xa rồi…Bâng khuâng mình ta lạc trôi giữa trời

  • Thích
  • ·
  • Trả lời
  • ·
  • Trả lời
  • {{comment.comment_time}}
Edit

View more comment

  • ·
  • Trả lời
  • {{comment_children.comment_time}}