#

Đường xưa nơi cố nhân từ giã biệt li, cánh hoa rụng rời…….. Phận duyên mong manh rẽ lối trong mơ ngày tương phùng…

  • ·
  • Trả lời
  • {{comment.comment_time}}
Edit

View more comment

  • ·
  • Trả lời
  • {{comment_children.comment_time}}