#

Cơn mơ ngang qua

Checkin Đèo ngang lúc 8h sáng, chuận bị ra Vũng Chùa tham mộ tướng GIÁP và quay lại Nghệ An thăm quê bác Hồ và chạy về Hà nội tổng hành trình là 550km, Khá căng
  • Thích
  • ·
  • Trả lời
  • ·
  • Trả lời
  • {{comment.comment_time}}
Edit

View more comment

  • ·
  • Trả lời
  • {{comment_children.comment_time}}