#

Chẳng cần biết là ngày nắng mây đẹp rạng ngời hay gió giật nơi bão táp mưa rơi. Ngày mình đang đi chơi ấy là ngày đẹp trời…

Chẳng cần biết là ngày nắng mây đẹp rạng ngời hay gió giật nơi bão táp mưa rơi. Ngày mình đang đi chơi ấy là ngày đẹp trời...
  • Thích
  • ·
  • Trả lời
  • ·
  • Trả lời
  • {{comment.comment_time}}
Edit

View more comment

  • ·
  • Trả lời
  • {{comment_children.comment_time}}