#

Cảm giác như bị lừa đảo, tại sao gọi một tô hủ tiếu xương mà chỉ thấy xương thịt không thấy hủ tiếu đâu cả, đã vậy chỉ có 25k!

Đối diện số 98 Bùi Đình Tuý :)))
  • Thích
  • ·
  • Trả lời
  • ·
  • Trả lời
  • {{comment.comment_time}}
Edit

View more comment

  • ·
  • Trả lời
  • {{comment_children.comment_time}}