#

The Loneliest Planet – Official Trailer | Sundance Selects

“Thời gian và tiền bạc liên hệ với nhau như sau: Để có cái này ta phải có cái kia. Nhưng một chuyến đi sẽ khiến bạn nhận ra rằng, thời gian thì quan trọng hơn tiền bạc.”
  • Thích
  • ·
  • Trả lời
  • ·
  • Trả lời
  • {{comment.comment_time}}
Edit

View more comment

  • ·
  • Trả lời
  • {{comment_children.comment_time}}