#

30/4 1/5 Xuyên Việt – Hello Vietnam

Huế :
Nghĩa Trang Trường Sơn
Điện Hòn Chén
Chùa Thiên Mụ
Đầm Lập An
Đại Nội
Sông Hương
Cầu Trường Tiền
Biển Thuận An và Lăng Cô
Cầu Ngói Thanh Toàn
Đà Nằng:
Đèo Hải Vân
Thánh Địa Mỹ Sơn
Hội An
  • Thích
  • ·
  • Trả lời
  • ·
  • Trả lời
  • {{comment.comment_time}}
Edit

View more comment

  • ·
  • Trả lời
  • {{comment_children.comment_time}}