#


Yolo Hostel N Bar – Trương Công Định

 • Xem thêm 1 ảnh
 • Tỉnh: Lâm Đồng
 • Huyện: Đà Lạt
 • Người đăng:  Quàng Long
 • Giá:  100.000 VNĐ
 • Điện thoại:  ***********
  Đăng nhập để thấy số điện thoại
 • Địa chỉ:  31 Trương Công Định, Tp. Đà Lạt
Yolo Hoster In Bar so với các mô hình khác lân cận khá giống nhau. Nhờ vào việc sử tận dụng đối đa diện tích, chia sẽ không gian với mục đích kết nối giữa các khách du lịch, vì vậy chi phí cho một người chỉ 99k/đêm.
 • Thích
 • ·
 • Trả lời
 • ·
 • Trả lời
 • {{comment.comment_time}}
Edit

View more comment

 • ·
 • Trả lời
 • {{comment_children.comment_time}}